Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Lovdata. Norvēģijas tiesības angļu valodā
Saturs: Lapa piedāvā atrast interesējošo Norvēģijas tiesību aktu hronoloģiski, alfabētiski vai pēc citiem parametriem. Lovdata informē par to, kādi tiesību akti ir spēkā, kā tos nošķirt, kādi ir pastāvošo tiesību aktu veidi, kas ir likumdevējs, kā arī sniedz cita veida informāciju par likumdošanu. Norvēģu valodā pieejami arī Augstākās un Apelācijas instances tiesu spriedumi, Parlamenta lēmumi, starptautiskie līgumi.
Links: https://lovdata.no/info/information_in_english
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Cilvēktiesības || Civiltiesības un komerctiesības || Finanšu tiesības || Konstitucionālās tiesības || Krimināltiesības || Likumdevēja vara |
Veidi: | Juridiskās informācijas institūti || Likumdošana |
Valodas: | Angļu || Norvēģu |
Reģioni: | Norvēģija |