Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Norvēģijas tiesas
Saturs: Lapa satur informāciju par Norvēģijas tiesību sistēmu, tiesu darbības pamatprincipus, tiesnešiem - to tiesībām un pienākumiem, procesu kriminālajās un civillietās (tikai norvēģu valodā), kā arī īsu ekskursu Norvēģijas tiesu sistēmas vēsturē. īpaša sadaļa sniedz padomus (norvēģu valodā), kā rīkoties un kur vērsties dažādās dzīves situācijās, kad nepieciešama savu tiesību aizsardzība.
Links: http://www.domstol.no/en/
Tēmas: | Administratīvais tiesas process || Administratīvās tiesības || Cilvēktiesības || Civilprocess || Civiltiesības un komerctiesības || Finanšu tiesības || Izmeklēšana || Konstitucionālās tiesības || Kriminālprocess || Krimināltiesības || Liecinieku tiesības || Pierādījumu teorija || Sodu izpildes tiesības || Tiesu vara |
Veidi: | Tiesas un tiesu lietas |
Valodas: | Angļu || Norvēģu |
Reģioni: | Norvēģija |