Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Somijas Tieslietu ministrija
Saturs: Lapa sniedz informāciju par pašu ministriju un galvenajām tās darbības nostādnēm, aktuālajiem jautājumiem tieslietu jomā, tās publikācijām, kā arī tiesu sistēmas sastāvdaļām: Datu aizsardzības ombudu, ģenerālprokurora biroju, Negadījumu izmeklēšanas valdi u.c. institūcijām.
Links: http://oikeusministerio.fi/en/index.html
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Izpildvara || Valsts pārvalde |
Veidi: | Valstiskas organizācijas |
Valodas: | Angļu || Zviedru |
Reģioni: | Somija |