Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Finlex. Datu krātuve
Saturs: Finlex ir Somijas datu krātuve, kas satur Somijas likumdevēja un izpildvaras izdotos tiesību aktus, tiesu precedentus tikai no Augstākās tiesas (Korkein oikeus, somu un zviedru valodās), Augstākās Administratīvās tiesas (Korkein hallinto-oikeus), Apelācijas tiesas (Hovioikeus), Administratīvās tiesas (Hallinto-oikeus), Tirdzniecības tiesas (Markkinaoikeus, somu un zviedru valodās), Darba tiesas (Työtuomioistuin) un Apdrošināšanas tiesas (Vakuutusoikeus) lietām), somu un zviedru valodās ir pieejami sekundārās likumdošanas akti - ministriju, centrālo aģentūru lēmumi, rīkojumi, starptautiskie līgumi. Daudzpusējo un divpusējo starptautisko, Somijas parakstīto līgumu teksti ir pieejami datubāzē, kas ir somu valodā.
Links: http://www.finlex.fi/en/
Tēmas: | Likumdevēja vara || Starptautiskās tiesības || Tiesu vara |
Veidi: | Indeksi || Likumdošana || Starptautiskās konvencijas un līgumi || Starptautiskās tiesas || Tiesas un tiesu lietas |
Valodas: | Angļu || Zviedru |
Reģioni: | Somija |