Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Somijas tiesu sistēma
Saturs: Lapa veltīta Somijas tiesu sistēmas skaidrojumam. Četrās lielās sadaļās - Somijas tiesas, Prokurori, Juridiskā palīdzība, Spriedumu izpilde - sīkāk apskata katru no tajās ietvertajām tēmām. Tiesu apraksti ietver informāciju par katras tiesu instances tiesām, tām piederīgajām personām, tiesnešiem, tiesu pilnvarām, to darbību regulējošo likumdošanu. Sadaļa par prokuratūru izskaidrots prokuratūras jēdziens, izklāstīti prokuroru pienākumi un tiesības, sniegtas saites uz citām lapām par prokuratūru. Juridiskās palīdzības sadaļā sniegta informācija par pieejamo juridisko palīdzību, tās izmaksām, kā lūgt valsts garantēto juridisko palīdzību. Saistībā ar spriedumu izpildi ir pieejama informācija par kreditora un debitora kā arī darba ņēmēja pienākumiem un tiesībām tiesas spriedumu izpildes un it īpaši parādu piedziņas gadījumos.
Links: http://www.oikeus.fi/en/index.html
Tēmas: | Administratīvais tiesas process || Civilprocess || Kriminālprocess || Tiesu vara |
Veidi: | Juridisko resursu ceļveži, pamācības || Tiesas un tiesu lietas |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Somija |