Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Somijas Parlamentārais ombuds
Saturs: Lapā sniegta informācija par Parlamentārā ombuda, kā valsts instiūciju veikto darbību likumības uzrauga, pienākumu veikšanas pamatprincipiem, pilnvarām un to tiesiskais pamatojums. Pieejami arī Parlamentārā ombuda lēmumu preses relīzes, publikācijas un ikgadējie ziņojumi.
Links: http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/english/index.htx
Tēmas: | Likumdevēja vara || Tiesu vara |
Veidi: | Valstiskas organizācijas |
Valodas: | Angļu || Franču || Igauņu || Krievu || Vācu || Zviedru |
Reģioni: | Somija |