Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Jeila Tieslietu skolas Globālo tiesību problēmjautājumu centrs
Saturs: Centrs nodarbojas ar starptautisko tiesību, ārlietu un nacionālās drošības jautājumu pētniecību. Mājas lapā ir pieejami centra personāla publicētie raksti un pētījumi, kā arī centra sagatavotās apelācijas sūdzības.
Links: http://www.law.yale.edu/intellectuallife/CGLC.htm
Tēmas: | Cilvēktiesības || Starptautiskais terorisms || Starptautiskās krimināltiesības un kara noziegumi || Starptautiskās līgumtiesības || Starptautiskās tiesības |
Veidi: | Juridiskā palīdzība, tiesiskā reforma || Juridiskās informācijas institūti |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Amerikas Savienotās Valstis |