Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Krievijas Federācijas konstitucionālā tiesa
Saturs: Lapa satur jaunāko informāciju par tiesu, tās struktūru un izskatāmajām lietām, ar Konstitucionālo tiesu saistītu dokumentu tekstus, statistiku par visbiežāk iesniegto konstitucionālo sūdzibu tēmām, kā arī nolikumu sūdzības iesniegšanai.
Links: http://www.ksrf.ru/en/Info/Pages/default.aspx
Tēmas: | Konstitūcijas || Konstitucionālās tiesības || Tiesu vara |
Veidi: | Tiesas un tiesu lietas |
Valodas: | Krievu |
Reģioni: | Krievija |