Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Latvijas šķīrējtiesa
Saturs: Lapa informē par šķīrējtiesas darbības virzieniem, tiesnešiem, klauzulu un reglamentu.
Links: http://www.skirejtiesa.lv/
Tēmas: | Šķīrējtiesas/Alternatīvā strīdu risināšana |
Veidi: | Tiesas un tiesu lietas |
Valodas: | Latviešu |
Reģioni: | Latvija |