Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Lauku atbalsta dienests
Saturs: Informācija ar Lauku atbalsta dienesta funkcijām, atbildot par vienotu valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta politikas realizāciju, uzraugot normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā, savas kompetences ietvaros pieņemot un izvērtējot projektu pieteikumus atbalsta saņemšanai, pieņemot lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un pildot citas ar lauksaimniecību un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas. Iespējams iepazīties ar lauku atbalsta programmām, to prasībām, tās reglamentējošiem dokumentiem.
Links: http://www.lad.gov.lv/lv/
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Eiropas Savienības tiesības || Valsts pārvalde |
Veidi: | Valstiskas organizācijas |
Valodas: | Angļu || Latviešu |
Reģioni: | Latvija |