Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Ievads Eritrejas tiesību sistēmā un pētniecībā
Saturs: Luwam Dirar un Kibrom Tesfagabir veidotais ceļvedis sniedz Eritrejas tiesību sistēmas pārskatu, kā arī apkopo noderīgus resursus padziļinātai Eritrejas tiesību pētniecībai.
Links: http://www.nyulawglobal.org/globalex/Eritrea1.html
Tēmas: | Izpildvara || Juridisko profesiju reglamentēšana || Likumdevēja vara || Tiesu vara || Valsts iekārta |
Veidi: | Juridisko resursu ceļveži, pamācības |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Āfrika |