Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Latvijas tiesību ceļvedis
Saturs: Latvijas tiesību sistēmas un tiesību avotu ceļvedis. Autori - Ilona čeiča un Ligita Vasermane.
Links: http://www.llrx.com/features/latvia.htm
Tēmas: | Administratīvais tiesas process || Administratīvās tiesības || Cilvēktiesības || Civilprocess || Civiltiesības un komerctiesības || Darba tiesības || Finanšu tiesības || Intelektuālais īpašums || Konkurences tiesības || Konstitucionālās tiesības || Kriminālprocess || Krimināltiesības || Nodokļu tiesības || Patērētāju tiesības || Tiesu vara || Valsts iekārta || Valsts pārvalde |
Veidi: | Juridisko resursu ceļveži, pamācības |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Latvija |