Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Sudānas tiesību sistēmas un tiesību pētniecības pārskats
Saturs: Sharanjeet Parmar sniedz informāciju par Sudānas valsts iekārtu, tiesu sistēmu, tiesību avotiem un paražu tiesībām. Atsevišķu tiesību nozaru apskats- krimināltiesības, civiltiesības, bērnu tiesības un pienākumi, komerctiesības. Juridiskā literatūra.
Links: http://www.nyulawglobal.org/globalex/Sudan.htm
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Bērnu tiesības || Cilvēktiesības || Izpildvara || Konstitūcijas || Konstitucionālās tiesības || Krimināltiesības || Likumdevēja vara || Valsts iekārta || Valsts pārvalde |
Veidi: | Juridisko resursu ceļveži, pamācības |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Āfrika |